Om Vem är min nästa?

Frågan ”vem är min nästa?” ställs i en berättelse i Lukasevangeliets tionde kapitel. I ett samtal mellan en laglärd och Jesus undrar den laglärde vad människan ska göra för att få evigt liv. I svaret hänvisar Jesus till lagens viktigaste bud, det om att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa såsom sig själv. Den laglärde ställer då fråga: ”Vem är min nästa?”. Jesus svarar genom att berätta liknelsen om den barmhärtige samariern, om hur en utslagen man vid vägkanten passeras av två likgiltiga religiösa män. Till slut stannar en samarier, en ”religiös avvikare”, upp för att räcka ut en hjälpande hand.

Berättelsen visar att kärlek och barmhärtighet inte är en åsikt utan något vi gör och att varje medmänniska, oavsett tro eller ursprung, är min nästa för vilken jag har ett ansvar. Den som visar barmhärtighet korsar gränser och ser sin nästa i varje människa. Och i denna berättelse är det ”avvikaren” som får vara det goda exemplet samtidigt som de ”fromma” går förbi.

I detta forum vill vi lyfta frågorna om rättvisa, öppenhet och förståelse utifrån vår kristna tro. Vi ser med oro på hur främlingsfientliga, muslimfientliga, antisemitiska och antiziganistiska krafter vinner terräng på skilda håll i Europa med fördomsfulla och konspiratoriska budskap. Ofta omsätts idéerna i politiska beslut.

Det är särskilt allvarligt om det finns en klangbotten för hatfyllda ideologier inom kyrkor och samfund. Det har funnits en judefientlig tradition i kyrkans historia som delvis lever kvar. Under de senaste decennierna kan man dock se att  ”juden” ofta har ersatts av ”muslimen” som en ”kristen” negation.

Oavsett vilka som står i skottgluggen vill vi lyfta den här problematiken på Vem är min nästa? både som teologisk och samhällelig fråga. Syftet är att motverka främlingsrädsla och främlingsfientlighet, föreställningar fjärran från allt det Jesus stod för.

Tack Kristian Steiner för att vi har fått låna namnet från titeln till din intressanta bok: ”’Vem är min nästa?’ Bilden av islam och muslimer i den kristna nyhetstidningen Världen idag”.

One comment

  1. Pingback: Vem är min nästa? » Välkommen!

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>