Var finns Jesus?

För många år sen hade jag en nära vänskap med en helt underbar familj med muslimsk bakgrund. Vi var riktigt goda vänner och besökte varandras hem regelbundet. En dag kom en evangelist som talade samma språk som mina vänner till stan. Evangelisten ville träffa familjen. Jag vet inte exakt vad som sades, men besöket och det samtal om religion som fördes fick till följd att familjen blev jätteledsna och upprörda. Vänskapen bröts. När jag senare frågade evangelisten vad som hänt fick jag höra att evangeliet konfronterar, att det utmanar, får folk att antingen ta emot eller förkasta.

Jag är övertygad om att många av mina frikyrkovänner skulle säga både amen och halleluja till evangelistens analys. Men det gör saken om möjligt ännu sorgligare. För mig var det som hände bara tragiskt. Det gör ont när jag tänker på familjen och att jag delvis var skyldig till det som hände. När jag har försökt förstå skulle jag säga det handlade om ett slags andligt övergrepp. Kanske välment, men likafullt ett övergrepp.

Jesus var kompromisslös och konfronterade. Men på vilket sätt och i förhållande till vilka? Så vitt jag kan se så konfronterade han människor som utövade orättfärdig makt, religiösa ledare som la bördor och ställde krav på de som befann sig i underläge för att befästa sin position och själva framstå som fromma. Utan att ha det rätt ställt för egen del.

Hur var då Jesus mot de svaga, vanliga längtande och sökande människor? Han var tröstande, öppen och inkluderande. De fängslade, hungriga och sjuka kallade han sina bröder. Kvinnor och barn fanns, delvis mot konventionerna, i hans närhet. Och så vitt jag kan se riktade Jesus inga krav på dogmatisk bekännelse eller yttre manér i mötet med dessa. Han bjöd in till Guds rike.

Det uppfattades säkert provocerande att Jesus föredrog umgänget med syndare, föraktade och utstötta framför de fromma och uppburna. Men varför skulle detsamma inte gälla idag? Var någonstans finns Jesus i så fall? Och var borde vi finnas? Har vi i vår iver att vara ”kompromisslösa” och ”bibliska” missat grejen med Guds rike?

Per Hammarström

6 comments

 1. Kristian Steiner

  Jag beklagar att en evangelist sabbade din vänskap. Däremot finner jag inte NT så entydigt som du. Vi har också texter som beskriver Petrus predikan på pingstdagen och flera texter som beskriver hur Paulus i någon mån utmanar både judar i exil och greker.

  Vi är kallade till att göra lärjungar. Nu betyder kanske inte lärjungaskap en acceptans av ett antal trossatser. Men trossatser finns ju där också, och vid något tillfälle bör vi som kristna utmana våra vänner att acceptera Jesus för den Han är.

  Jag känner mig liten inför uppgiften att lyssna in den Helige Ande så att jag vet när jag ska bygga en förutsättningslös vänskap och när jag ska utmana till efterföljelse.

 2. Gjohn-Marko Berisha

  Jag skulle gärna vilja be om en förklaring så att jag inte missförstår dig. Menar du att inte ska bry oss om att predika Jesus och säga att det bara är genom honom som man kan komma till Gud, bli frälst? Har vi mandat att bjuda människor till Guds Riket utan att ”konfrontera” dem med Jesus?

  Sedan tycker jag naturligtvist att evangelisten i din berättelse verkar ha betett sig ovist! Men hur vi än gör kommer en del människor att bli upprörda, men vi ska alltid uppträda med vishet och respekt. Jag fick en gång hemma hos min bror, som är muslim, i Kosova berätta om min nyvunna tro för en trettiotal muslimer. När jag var färdig efter nästan ett par timmars radikal presentation av min tro på Jesus fick jag applåder, ingen blev övertygad kristen, men alla fick respekt för min öppenhet och tydlighet!

 3. Minnasta

  Hallå Kristian, tycker du jag håller på att bli för flummig? :-)

  Jag håller med om att det finns olika accent i bibeltexterna. Jag valde att lyfta fram en sida som jag tror glöms bort ibland men som borde vara prio nr 1: Jesu exempel. Men även Paulus kan uppvisa öppenhet i generositet. Det beror väl på vilka han vänder sig till. Han erkänner exv. athenarnas okända Gud som Gud.

 4. Minnasta

  Kristian (igen) och Gjohn-Marko!

  Jag tänker att vänskap har ett värde i sig. Mänskliga möten får inte bli instrument för evangelisation och min medmänniska ett frälsningsobjekt.(Ni håller säker med om det.) När jag exempelvis engagerar mig för flyktingar frågar jag inte efter människors tro eller försöker utnyttja deras utsatta situation för att de ska omvända sig.

  Sen är det en annan sak att jag, som en del av en ärlig relation, kan vara öppen och tydlig med min egen tro. Jag håller med om att detta ofta vinner respekt. Och om vi kan mötas med ömsesidig respekt kan också en längtan o nyfikenhet tändas i människor.

 5. Gjohn-Marko Berisha

  Då är vi ganska överrens Per. Sedan har jag inga problem med att se människor som ”frälsningsobjekt”, inte så att jag ska vinna poäng för det utan för att människor ska få relation med Jesus! Jag håller med att vi inte ska utnyttja människors utsatthet för att ”vinna” de för Gud, men predika ska vi alltid göra för att Jesu säger oss att göra det. Det är 20 år sedan jag kapitulerade för Jesu kärlek och har sedan dess tackat Gud, i princip varje dag, för pastor Claes-Göran som berättade om Jesus för mig så att jag kunde få nytt liv med Honom. Jag tror inte att jag hade levat idag utan detta möte med den Uppståndne. Jag tror inte att många av er svenskar kan riktigt förstå att växa upp under denna andliga mörker och fruktan som islam är, annars skulle ni inte kunna sluta prata om Jesus.

 6. Ylva

  Jag håller med, bra skrivet. Det känns så himla ihåligt när allting handlar om att frälsa flest själar och att predika evangeliet i tid och otid. Att alltid gå runt men nån sorts baktanke. Jag har pratat med många vänner som just har haft problem med evangelisation och samtidigt har skämts för att de inte vill evangelisera. Jag tror vi har fått något om bakfoten. Vi pratar ofta i kyrkan om att Guds tid är inte vår tid. Men var är den tanken när vi pratar om att hets-omvända folk innan de dör? Tror och hoppas att Gud har ett större perspektiv än så.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>