Gud rike är politik – men på ett annat sätt

”Mitt rike är inte av denna världen”, säger Jesus till den romerske landshövdingen Pontius Pilatus, när han ställd inför rätta anklagas för uppror. Hur ska man tolka det här påståendet Jesus gör? Är det en andlig Jesus vi möter, som försöker tona ner politikens betydelse? Eller möter vi en Jesus som underkänner Pilatus makt och förespråkar en stat styrd av Gud?

En del kristna drar slutsatsen att den värld vi lever i är ointressant för Jesus. Eftersom Guds rike inte är av denna världen ska inte kyrkan ägna sig åt världsliga saker som politik – alltså angelägenheter vi människor har gemensamt. Kyrkans uppgift är andlig, att predika syndernas förlåtelse och individens frälsning. I skydd av den mer eller mindre isolerade församlingen ska människor bevaras från denna världens ondska i väntan på en bättre tillvaro.

En annan ytterlighet är föreställningen att Jesus underkänner den hedniska Pilatus makt och i stället förespråkar en Gudsstat, ett samhälle organiserat efter Guds ord och styrt av människor som lyder Gud, alltså en teokrati. Med den utgångspunkten blir kyrkans roll att legitimera staten och makten och tillsammans med de världsliga myndigheterna stifta lagar, organisera, styra och utöva rätt.

Jag tror inte på något av de här två alternativen, varken det överandliga riket ovanför molnen eller den teokratiska staten med sin tvångs- och våldsmakt.

Jag tänker att det rike Jesus talar om finns här och nu, i människors verklighet. Det kom hit som svaret på människans och mänsklighetens problem. Guds rike är alltså politiskt men politiskt på ett annat sätt. Det är en undergroundrörelse, det växer underifrån genom tjänande och kärlek. Det står för förlåtelse, harmoni, fred och rättvisa, vänder upp och ner på mänskliga hierarkier. Det oroar och utmanar makten, synliggör förtrycket och bekämpar det. Det kostar att vara med men alla är välkomna och alla kan bidra. Samtidigt som riket är kraftfullt och växer här och nu kommer det en dag bryta fram och fullkomnas.

Per Hammarström

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>