Kategori: Guds rike

Var finns Jesus?

För många år sen hade jag en nära vänskap med en helt underbar familj med muslimsk bakgrund. Vi var riktigt goda vänner och besökte varandras hem regelbundet. En dag kom en evangelist som talade samma språk som mina vänner till stan. Evangelisten ville träffa familjen. Jag vet inte exakt vad som sades, men besöket och det samtal om religion som fördes fick till följd att familjen blev jätteledsna och upprörda. Vänskapen bröts. När jag senare frågade evangelisten vad som hänt fick jag höra att evangeliet konfronterar, att det utmanar, får folk att antingen ta emot eller förkasta.

Jag är övertygad om att många av mina frikyrkovänner skulle säga både amen och halleluja till evangelistens analys. Men det gör saken om möjligt ännu sorgligare. För mig var det som hände bara tragiskt. Det gör ont när jag tänker på familjen och att jag delvis var skyldig till det som hände. När jag har försökt förstå skulle jag säga det handlade om ett slags andligt övergrepp. Kanske välment, men likafullt ett övergrepp.

Jesus var kompromisslös och konfronterade. Men på vilket sätt och i förhållande till vilka? Så vitt jag kan se så konfronterade han människor som utövade orättfärdig makt, religiösa ledare som la bördor och ställde krav på de som befann sig i underläge för att befästa sin position och själva framstå som fromma. Utan att ha det rätt ställt för egen del.

Hur var då Jesus mot de svaga, vanliga längtande och sökande människor? Han var tröstande, öppen och inkluderande. De fängslade, hungriga och sjuka kallade han sina bröder. Kvinnor och barn fanns, delvis mot konventionerna, i hans närhet. Och så vitt jag kan se riktade Jesus inga krav på dogmatisk bekännelse eller yttre manér i mötet med dessa. Han bjöd in till Guds rike.

Det uppfattades säkert provocerande att Jesus föredrog umgänget med syndare, föraktade och utstötta framför de fromma och uppburna. Men varför skulle detsamma inte gälla idag? Var någonstans finns Jesus i så fall? Och var borde vi finnas? Har vi i vår iver att vara ”kompromisslösa” och ”bibliska” missat grejen med Guds rike?

Per Hammarström

Gud rike är politik – men på ett annat sätt

”Mitt rike är inte av denna världen”, säger Jesus till den romerske landshövdingen Pontius Pilatus, när han ställd inför rätta anklagas för uppror. Hur ska man tolka det här påståendet Jesus gör? Är det en andlig Jesus vi möter, som försöker tona ner politikens betydelse? Eller möter vi en Jesus som underkänner Pilatus makt och förespråkar en stat styrd av Gud?

En del kristna drar slutsatsen att den värld vi lever i är ointressant för Jesus. Eftersom Guds rike inte är av denna världen ska inte kyrkan ägna sig åt världsliga saker som politik – alltså angelägenheter vi människor har gemensamt. Kyrkans uppgift är andlig, att predika syndernas förlåtelse och individens frälsning. I skydd av den mer eller mindre isolerade församlingen ska människor bevaras från denna världens ondska i väntan på en bättre tillvaro. Fortsätt läsa

Världslig makt eller ödmjukt tjänande?

I Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, finns bilder av Gud som kärleksfull, självutlämnande och tjänande. Det här kan man se när man betraktar Jesus. Han kom inte för att skaffa sig tjänare och rikedomar, inte för att samla ihop en armé och bygga ett världsligt rike. Han kom för att uppsöka den som gått förlorad, ge liv, bryta ner förtryckande strukturer. Han avvisade erbjudandet om världslig makt. Hans Rike är inte av denna världen. Hans makt är annorlunda, sprungen ur det ödmjuka tjänandet.

Under Konstantin den stores tid, på 300-talet, sägs det att Gudsbilderna förändrades. Jesus började framställas som den himmelske kejsaren, fursten i toppen av hierarkin. Varför? Därför att Jesusrörelsen hade gått från att vara en tjänande kraft i samhällets marginal till att bli den statsbärande Kyrkan, den Kyrka som legitimerade statens makt och förtryck. Kyrkliga ledare omfamnade med glädje den nya privilegierade ställningen och världsliga makten. Det kors som varit en symbol för ödmjukhet, tjänande och försoning blev en symbol för makt, stat, militär styrka och dödande av fiender. Fortsätt läsa