Kategori: Fred

Gud rike är politik – men på ett annat sätt

”Mitt rike är inte av denna världen”, säger Jesus till den romerske landshövdingen Pontius Pilatus, när han ställd inför rätta anklagas för uppror. Hur ska man tolka det här påståendet Jesus gör? Är det en andlig Jesus vi möter, som försöker tona ner politikens betydelse? Eller möter vi en Jesus som underkänner Pilatus makt och förespråkar en stat styrd av Gud?

En del kristna drar slutsatsen att den värld vi lever i är ointressant för Jesus. Eftersom Guds rike inte är av denna världen ska inte kyrkan ägna sig åt världsliga saker som politik – alltså angelägenheter vi människor har gemensamt. Kyrkans uppgift är andlig, att predika syndernas förlåtelse och individens frälsning. I skydd av den mer eller mindre isolerade församlingen ska människor bevaras från denna världens ondska i väntan på en bättre tillvaro. Fortsätt läsa

Världslig makt eller ödmjukt tjänande?

I Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, finns bilder av Gud som kärleksfull, självutlämnande och tjänande. Det här kan man se när man betraktar Jesus. Han kom inte för att skaffa sig tjänare och rikedomar, inte för att samla ihop en armé och bygga ett världsligt rike. Han kom för att uppsöka den som gått förlorad, ge liv, bryta ner förtryckande strukturer. Han avvisade erbjudandet om världslig makt. Hans Rike är inte av denna världen. Hans makt är annorlunda, sprungen ur det ödmjuka tjänandet.

Under Konstantin den stores tid, på 300-talet, sägs det att Gudsbilderna förändrades. Jesus började framställas som den himmelske kejsaren, fursten i toppen av hierarkin. Varför? Därför att Jesusrörelsen hade gått från att vara en tjänande kraft i samhällets marginal till att bli den statsbärande Kyrkan, den Kyrka som legitimerade statens makt och förtryck. Kyrkliga ledare omfamnade med glädje den nya privilegierade ställningen och världsliga makten. Det kors som varit en symbol för ödmjukhet, tjänande och försoning blev en symbol för makt, stat, militär styrka och dödande av fiender. Fortsätt läsa