Kategori: Dagendebatt

Har Sverige varit ett kristet land?

Med anledning av en debatt i tidningen Dagen (här och här) har historia kommit upp på tapeten. Frågan har bland annat gällt om Sverige varit ett kristet land eller inte.  Själv har jag alltid förundrats över alla de kristna (också många frikyrkliga) som stolt framhåller Sveriges kristna arv. På vilket sätt har Sverige varit kristet?

Under den lutherska enhetsstatens tid bedrev Sverige, i Guds namn, storskaliga, ofattbart grymma och förödande krig på kontinenten. Inom landet föraktades och förföljdes religiösa och andra minoriteter. Judar drevs ut ur landet om de inte lät döpa sig. Att konvertera till katolicismen var belagt med dödsstraff. 1624 avrättades två modiga katoliker som vägrade avsäga sig sin tro. 1637 påbjöd myndigheterna att ”zigenare” skulle ut, alternativt dödas utan rannsakan och dom. Påbjudet folkmord, alltså.

Kvinnor har nedvärderats och förtryckts genom århundradena. Detsamma gäller homosexuella; fram till slutet av 1700-talet avrättades människor för sodomi. Sverige har präglats av djupa sociala orättvisor, hierarkier, särlagstiftning, rättsosäkerhet. Kort sagt, orättfärdigheten har funnits djupt inbyggd i landets politiska och rättsliga strukturer.

Men kyrkan då? Svenska kyrkan har fungerat som maktens språkrör och stödtrupp. Den legitimerade krig, konungamakt, dödsstraff och förtryck. De upproriska, kätterska och avvikande har tagits i kyrklig upptuktelse. Prästståndet har motsatt i stort sett varje förändring i demokratisk riktning.

Visst har kyrkan och kyrkans lära satt sin prägel på Sverige. Men kan man därmed säga att Sverige har varit kristet? Nej, i alla fall inte om man med kristen tro menar det Jesus stod för (som jag förstår det): öppenhet, mänsklig värdighet, godhet, rättvisa, inkludering, upp-och-nervända hierarkier, kritik av makten, pacifism, förståelse, nåd.

Per Hammarström

Slutreplik i debatten om Adventsuppropet

I dagens Dagen publiceras vår slutreplik i debatten om Adventsuppropet. Artikeln kan läsas här.

På Barnabasbloggen publiceras mer material från oss som undertecknat debattartikeln. Läs här

Läs också förra inlägget på denna blogg, där jag bemöter en debattartikel, skriven av KD-riksdagledamoten Yvonne Andersson, som stöder till Adventsuppropet.

 

 

Svar till Yvonne Andersson: slå vakt om den ickekonfessionella skolan

När det gäller familjepolitiken brukar KD framhålla familjens frihet men när det gäller vilka och hur olika religiösa högtider ska firas då ska tydligen staten lägga sig i. Det är nämligen ”självklart att våra barn ska möta och inandas vårt kristna kulturella arv”. Det är den offentliga skolan och lagstiftningen som ska se till att detta” inandande” sker, på skolgudstjänster, ett par gånger om året.

Detta är i alla fall vad KD-riksdagsledamoten Yvonne Andersson (YA) Fortsätt läsa

Adventsuppropet och den icke-konfessionella skolan

Delar av svensk kristenhet har på senare tid diskuterat adventsuppropet. Den kristna tidningen Dagen tog initiativet till kampanjen där man med avstamp i föreställningar om det kristna kulturarvet krävde att skolsamlingar i kyrkor ska få innehålla religiösa inslag. Snart nog skulle också tidningarna Världen idag, Dagens Seglora och Signum, från lite olika utgångspunkter, haka på kampanjen. På kort tid samlades imponerande 80 000 namnunderskrifter in som sedan överlämnades till utbildningsminister Jan Björklund. (Läs mer här)

Engagemanget för uppropet i det kristna Sverige har alltså varit enormt men en och annan kritisk röst har också hörts. Fortsätt läsa

Några reflektioner om debatten som följde efter ”Främlingsfientlighet via SEA”

1.

Per Hammarström, Kristian Steiner och jag själv har skrivit under en debattartikel där vi visar på förekomsten av islamofoba idéer i texter som Mats Tunehag, f.d. ordförande, numera styrelseledamot i Svenska Evangeliska Alliansen skrivit, och som finns upplagda på alliansens officiella hemsida. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Själv blev jag överrumplad av hur upprörd den efterföljande diskussionen blivit.

Stefan Swärd svarar oss på sin blogg att vi bara kan ha ett enda syfte, nämligen att skada Evangeliska alliansen. Vidare beskriver Swärd och Stefan Gustavsson på olika håll oss och vår artikel såsom ”förrädisk” och ”ohederlig”. Mats Tunehag, som vår artikel fokuserade på, jämställer oss på SEA:s hemsida med ”en viss potentat (som) läser bibeln”. Alltså: fan själv! Fortsätt läsa

Svar till Stefan Swärd

Ordföranden i Svenska Evangeliska Alliansen, Stefan Swärd,  skriver ett skarpt inlägg på sin blogg om debattartikeln Främlingsfientlighet via SEA, publicerad i Dagen. Här är kommentaren jag lämnade på Stefans blogg:

Som en av författarna till debattartikeln får jag kanske komma med några invändningar. Jag ber dig först att skruva ner tonläget en aning. Du har knappast mer rätt för att du tar i så fruktansvärt. Låt oss i stället  föra en sansad debatt i ett viktigt ämne.

Låt mig klargöra att vi som skrivit artikeln inte har något horn i sidan till SEA eller till någon enskild styrelsemedlem. Det vi däremot tycker väldigt illa om är främlingsfientlighet och islamofobi och när sådana texter finns på SEA:s hemsida och när enskilda styrelsemedlemmar går ut med främlingsfientliga texter på sin blogg, ja, då tycker vi att frågan kan vara värd att diskutera.

Jag vet att du är engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, har stått upp mot främlingsfientlighet i olika sammanhang och arbetet för en generös flyktingpolitik. Detta är uppskattat men därför är det desto mer förvånande att du så tydligt försvarar de texter vi kritiserar i debattartikeln.

Vi gör inga anspråk på att ge något slags en helhetsbild av SEA:s syn på frågor som har med islam och muslimer att göra. Vi valde att plocka fram tre texter, skrivna av SEA:s tidigare ordförande och nuvarande styrelsemedlem Mats Tunehag. Texterna ligger ute på Alliansens hemsida. Den som vill ha länkarna och själva läsa texterna kan gå [hit]. Jag blir inte riktigt klok på om du anser att dessa texter uttrycker SEA:s nuvarande ståndpunkt eller om ni har ändrat er. Den frågan bör du svara på.

För faktum kvarstår, i dessa texter framställs muslimerna som lögnare och bedragare. Det sägs att det pågår en islamisering av Europa, att politikerna blundar på grund av politisk korrekthet och att medier är medlöpare. Vidare sägs att det finns en trokja bestående av ”fundamentalistiska sekularister, homosexuella lobbygrupper och islamister” som agerar gemensamt för att diskriminera och förfölja kristna. I samma text kopplas muslimerna ihop med nazisterna; enligt texten ska dessa ingå i en ”allians”. Det är förstås bisarrt. Var och en kan läsa texterna och konstatera att jag återger innehållet på ett korrekt sätt.

Jag tror naturligtvis inte att du står för dessa åsikter men jag ser det som problematiskt att du inte tar ett tydligt avstånd från den här typen av högerpropaganda. Om du och SEA vill vara trovärdiga i dessa frågor tycker jag att ni borde göra upp med denna antimuslimska agenda ni förde under en period och därtill ta en diskussion i styrelsen om hur enskilda styrelsemedlemmar uttalar sig om muslimer idag.