Kategori: Uncategorized

Wesam hungerstrejkar för rätten till ett liv

Igår, måndagen den 15 juli 2013, påbörjade Wesam El Hadad Mohamed en hungerstrejk. Hans aktion handlar om att kräva sin rätt, att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla, att en fullkomligt absurd situation berövar Wesam hans liv.

Wesam är statslös palestinier från Gaza och kom till Sverige som flykting för fem år sedan. Innan han kom till Sverige hade han vistats en tid i Förenade Arabemiraten och därefter i Vitryssland. Väl i Sverige fick han avslag på sin asylansökan.

Beslutet innebar alltså att Wesam skulle skickas ut ur landet. I Stockholm uppmanades han därför av polisen (den myndighet som verkställer utvisningar) att söka visum på Vitrysslands och Förenade Arabemiratens ambassader, vilket han också gjorde. På ambassaderna fick han naturligtvis inget visum. Stockholmspolisen vidtog inga fler åtgärder.

Inte heller polisen i Boden gjorde några försök att verkställa utvisning, hävdade att det inte finns minsta möjlighet att något av dessa länder skulle ge en statslös palestinier uppehållstillstånd. Varken i Boden eller i Stockholm har Wesam försökt att hålla sig undan utan funnits tillgänglig för polisen.

Nu har Wesam placerats på en av Migrationsverkets förläggningar i Härnösand.  Han lever på lägsta dagersättning, 25 kr/dagen. Då det finns ett utvisningsbeslut har han inte tillåtelse att arbeta, läsa svenska eller studera.

Han lever inte som papperslös, håller sig inte undan. Han är beredd att samarbeta med svenska myndigheter fullt ut. Men svenska myndigheter är tysta, agerar överhuvudtaget inte alls. Tystnaden är kompakt.

Wesam är utbildad, han både kan och vill jobba. Han skulle kunna och vill bidra. Men dag in och dag ut lever han i ett vakuum. Hans liv vara rinner iväg till ingen som helst nytta. Situationen är fullkomligt rättsvidrig.

Det är därför Wesam hungerstrejkar. Och därför borde varje rättskännande medmänniska stå upp för hans sak. Uttrycka solidaritet. Bilda opinion.

 

 

Svar till Yvonne Andersson: slå vakt om den ickekonfessionella skolan

När det gäller familjepolitiken brukar KD framhålla familjens frihet men när det gäller vilka och hur olika religiösa högtider ska firas då ska tydligen staten lägga sig i. Det är nämligen ”självklart att våra barn ska möta och inandas vårt kristna kulturella arv”. Det är den offentliga skolan och lagstiftningen som ska se till att detta” inandande” sker, på skolgudstjänster, ett par gånger om året.

Detta är i alla fall vad KD-riksdagsledamoten Yvonne Andersson (YA) Fortsätt läsa

Kristen förkunnelse om den ytterasta tiden

Förkunnelsen om den yttersta tiden diskuteras från tid till annan intensivt bland kristna. Skeptiker hävdar att läran om det eskatologiska ofta har varit överdriven, osund och vilseledande, andra hävdar att den borde vara central. Hur ska man se på dessa frågor? För att förenkla och spetsa till skulle jag vilja påstå att förkunnelsen om det eskatologiska antingen kan vara optimistisk eller pessimistisk.

Den pessimistiska varianten vill jag beskriva som en tillflyktsmodell. Fortsätt läsa

Mer om bakgrunden till publiceringen av debattartikeln i Dagen

Sedan vår debattartikel publicerades i Dagen har en bitvis tuff debatt rasat. Vi som skrev artikeln har delvis, som sig bör, fått mothugg i sakfrågan men stort fokus har riktats mot våra intentioner, våra metoder och vårt kunnande. Det senare får andra bedöma, om våra metoder har jag skrivit här men när det gäller våra intentioner vill jag skriva några ord.

Det har hävdats att vi är ute för att smutskasta SEA. Nej, vi har inget emot SEA och vi har aldrig beskyllt SEA för att vara främlingsfientligt. Däremot valde vi att lyfta frågan om främlingsfientlighet i kristna sammanhang genom att rikta strålkastarljuset mot några texter SEA publicerat på sin hemsida. I grunden ställde vi en fråga till SEA:s styrelse (och nätverkssamfunden) om hur man ställer sig till det, som vi anser, främlingsfientliga innehållet i texterna.

Från SEA:s håll har man ivrigt försvarat innehållet i texterna, vilket vi naturligtvis tycker är tråkigt. Så vitt jag kunnat se är det bara styrelseledamoten Stefan Beimark, som representerar Pingströrelsen, som på Twitter på en direkt fråga skrev att han inte skulle ha skrivit under texten ”Trappan och trojkan”.

Men varför starta denna debatt nu? Varför kritisera flera år gamla texter? Flera har påpekat detta. Låt mig här skriva något om den rätt långa process som föregått det för min del mycket beslutet att publicera artikeln.

Under ett några år i slutet av 00-talet skickade Svenska Evangeliska Alliansen ett antal nyhetsbrev till alla oss som fanns upptagna på organisationens mejllista, texter med ett som jag tycket främlingsfientligt innehåll. Texterna var undertecknade av organisationens dåvarande ordförande och jag utgick från att det som uttrycktes var organisationens linje. Då jag på den tiden var pastor i ett av SEA:s nätverkssamfund, Evangeliska Frikyrkan, vände jag mig till missionsföreståndaren som även var (och är) styrelseledamot i SEA, och frågade hur detta kunde passera. Ett av mina mejl, skickat hösten 2008, avslutades så här:

”De nyhetsbrev vi diskuterade i våras ligger fortfarande ute på SEA:s hemsida, jag tänker särskilt på texterna ”Medan Europa sover” och “Kan man vara moderat nazist?”. Som pastor i en av SEA:s medlemsorganisationer skäms jag över att förknippas med den fördomsfulla omvärldsbild och människosyn som kommer till uttryck. Jag blir fortfarande lika illa berörd över de halvsanningar och konspirationstankar som torgförs, där muslimer utmålas som medvetna lögnare och ett hot mot samhället. Alltså, tacksam för svar i en viktig fråga.”

Jag fick ett visst medhåll, vi bokade ett möte men det blev tyvärr aldrig blev av. Jag fick emellertid besked om att saken skulle lyftas i styrelsen. Men därefter hörde jag inget.

Samtidigt satt Kristian Steiner och arbetade med ett forskningsprojekt om just de ovan nämnda texter och flera andra med liknande innehåll som hade publicerats som ledarartiklar i tidningen Världen idag. I sitt forskningsprojekt analyserade Steiner på ett vederhäftigt och vetenskapligt korrekt sätt ett antal ledarartiklar kunde belägga en tydlig svartmålning av muslimer och en fördomsfull bild av islam. Steiners bok gavs ut 2010, under titeln ”’Vem är min nästa?’ – Bilden av islam och muslimer i den kristna nyhetstidningen Världen idag”. Trots utgivningen, TV-inslag och någon enstaka insändare i Dagen (som mest blev en debatt om debatten) ledde inte detta till någon diskussion om synen på muslimer och islam eller prövning inom kristenheten.

I maj i år publicerade den tidigare ordföranden och nuvarande styrelseledamoten i SEA, Mats Tunehag på nytt texten ”Kan man vara moderat nazist?”, nu på sin egen blogg med rubriken “Finns moderat islam?”. Publiceringen ledde till att jag tog kontakt med SEA:s ordförande Stefan Swärd och vice ordföranden Annelie Enochson, riksdagsledamot för KD. Jag ville åter ha ett besked om var organisationen står i dessa frågor.

Under mer än två månaders tid fördes en mejlkonversation där jag förtydligade min kritik, noga beskrev den omvärldsanalys som ligger till grund för Tunehags texter. Jag hänvisade till EXPO:s genomgång av den antimuslimska miljön och till litteratur i ämnet. Etc. Jag var även involverad i en kortare skriftväxling med Mats Tunehag.

Jag hade alltså hoppats på besked om hur SEA ställer sig till texterna och framför hoppats att kunna övertyga och få ett slags offentligt uttalande. Det som uttalas offentligt bör, enligt mitt förmenande, också tas tillbaka offentligt. Jag tolkade svaren som gavs med att den linje som SEA tidigare drivit fortfarande gäller. (Och detta har så vitt jag förstått bekräftats av den pågående debatten.)

Detta ledde i sin tur till att jag tog kontakt med två mina forskarkollegor, Anders Lundberg och Kristian Steiner. Malmö högskola. Vi kände ett gemensamt ansvar att gå ut offentligt denna fråga som rör kärnan i vår kristna tro. Tillsammans sammanställde och undertecknade vi den debattartikel som publiceras i Dagen 2012-08-30.

Svar till Stefan Gustavsson

Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson  går till skarpt angrepp mot den debattartikel jag och två forskarkollegor skrivit och som publicerats i Dagen. Länk till Gustavssons blogginlägg här. Jag har skrivit ett svar på hans blogg som ”väntar på godkännande för publicering”. Under tiden kan mitt svar läsas här: (Nu finns texten också på Stefan Gustavssons blogg.)

Som en av författarna till debattartikeln i Dagen kanske jag kan ge en kort kommentar. Jag kan förstå Stefans indignation i försvaret av en organisation han är djupt engagerad i, men jag tycker att han överreagerar. Det kan slå tillbaka mot SEA.

Vi som författat artikeln lyfter fram några problematiska texter som vi menar ger uttryck för islamofobi. Det sägs att vi använder klippa-och-klistra teknik. Ja, vad ska vi göra? Vi kan ju inte återge de texter vi granskar i sin helhet. Vi försöker, så sakligt som möjligt, beskriva den bild av muslimer och islam som målas upp i de här texterna. Citaten använder vi för att illustrera och ge exempel. Det är väl så man rimligtvis måste jobba.

Den som vill bilda sig en egen uppfattning om texternas innehåll kan förstås läsa själv. Här finns länkar Det står naturligtvis var och en fritt att tolka texterna på ett annat sätt än vi gör. Men vi kan inte få det till något annat än att texterna framställer muslimerna som lögnare och bedragare. Det sägs att det pågår en islamisering av Europa, att politikerna blundar på grund av politisk korrekthet och att medier är medlöpare. Vidare sägs att det finns en trojka bestående av ”fundamentalistiska sekularister, homosexuella lobbygrupper och islamister” som agerar gemensamt för att diskriminera och förfölja kristna. I samma text kopplas muslimerna ihop med nazisterna; enligt texten ska dessa ingå i en “allians”.

Stefan kallade vår debattartikel “unken”. Ja, jag vet inte, men “unken” är snarare ett epitet jag skulle vilja koppla till den här typen av uppfattningar.

Det hade varit intressant att höra hur SEA:s ledning ställer sig till just dessa texter. Det var den frågan vi ställde i vår artikel. Men det kanske kommer i morgondagens debattartikel i Dagen eller kanske här på Stefans blogg.

Jag vet att SEA står upp för goda värden och vi behövs alla i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Jag är själv i grunden positiv till mycket av det arbete SEA gör. Men jag har stora problem med att man ger legitimitet åt den här typen av åsikter.

Per Hammarström